Visionen / Indsamling

Status på indsamling

I maj 2012 er status at Skanderborg Kommune har bevilget tre millioner kr. og beboere i Voerladegård og omegn har givet tilsagn om en million kr. i form af kontanter og arbejdskraft. Foreningen søger i øjeblikket fonde og virksomheder om støtte til byggeriet. Vi vil meget gerne op på syv millioner kr. at bygge for og mangler dermed ca. tre millioner. I slutnigen af juni 2012 gør vi op hvor mange penge vi har at bygge for. Når vi ikke helt op på det ønskede beløb, må vi tænke planerne om og få det bedst mulige byggeri for pengene. Det kan betyde at Multisalen bliver mindre eller at nogen af ønskerne må udskydes til senere, men der skal nok komme en ny Multisal.
 
Indsamlede midler:
  • 3.000.000,- DKK fra Skanderborg Kommune
  • 40.000,- DKK indtægt fra cykelsponsorløb i september 2011
  • 263.400,- DKK i kontante tilsagn fra beboere
  • 379.050,- DKK i faglærte arbejds timer (timepris: 350 DKK)
  • 366.275,- DKK i ufaglærte arbejds timer (timepris: 175 DKK)
  • 4.048.725.- DKK i alt

Alle der har givet tilsagn om kontante bidrag bedes indbetale beløbet senest d. 30. juni 2012. Det skal være en bankoverførsel til registreringsnummer: 7240 kontonummer: 0001444194. Husk at angive navn og adresse. (Bemærk at dette kontonummer er gyldigt fra december 2012, og at det tidligere kontonummer ikke længere kan benyttes).

Multisal i Voerladegård | CVR: 34008051 | Hedevej 6, 8660 Skanderborg - Danmark | poul@skaanning.org